Standard beskrivelse - Pudel

FCI Standard Nr. 172      18.04.2007 (ORG 06.03.2007)

Oprindelses land: Frankrig

Anvendelse: Selskabshund.

Klassifikation: FCI Gruppe 9 (Selskabshunde), Sektion 2 (Pudler). Uden brugsprøve.

Historie: Sproghistorisk er det franske ord ”caniche” udledt af ”cane”, som betyder en and. I

andre lande er dette ord forbundet med at pjaske i vand. Oprindelig blev hunden brugt

til jagt på vandfugle. Den nedstammer fra Barbet, fra hvem den har bevaret mange

træk. I 1743 brugte man ordet ”caniche” om en Barbet-tæve. Med tiden skilte Barbet

og Pudel sig stadig mere ud fra hinanden. Opdrætterne gjorde sig umage for at opnå

originale, ensfarvede eksemplarer. Pudlen er blevet en meget populær selskabshund,

ikke blot på grund af sit venlige, muntre og trofaste væsen, men også fordi den med

sine fire størrelser og forskellige farver tillader én at vælge efter sin personlige smag.

Helhedsindtryk: En hund af middel proportioner, med en karakteristisk, krøllet pels, der danner

småkrøller eller snore. Den virker intelligent, er altid opmærksom, aktiv, af harmonisk

bygning og giver indtryk af elegance og stolthed.

Temperament: Pudlen har ry for sin trofasthed, sin evne til at lære og at lade sig dressere, hvad der

gør den til en særligt tiltalende selskabshund.

Proportioner:

Længden af næsepartiet er ca 90% af skallens længde.

Kropslængden fra skulderspids til sædeben er lidt større end skulderhøjden.

Skulderhøjden er praktisk talt den samme som krydsets højde.

Albuehøjden måler ca 5/9 af skulderhøjden.

Hoved:
Elegant, med rene linier, proportioneret efter kroppens størrelse. Hovedet skal være

smukt udmejslet, ikke tungt og massivt, men heller ikke overdrevent fintbygget.

Skalle : I bredden lidt mindre end det halve af hovedets længde. Fra oven ses skallepartiet

som ovalt i længderetningen, fra siden er det let konvekst. Længdeakserne af skalle og

næseparti er let divergerende.

Øjenbrynsbuerne er moderat fremtrædende, dækket med lange hår.

Pandefuren er bred mellem øjnene, bliver smallere op mod nakkeknuden, som er

meget fremtrædende. (Hos dværgpudler kan den være mindre fremtrædende).

Stop : Meget let markeret.

Næse : Veludviklet, med lodret profil og godt åbne næsebor. Næsen er sort hos sorte, hvide og

sølvgrå pudler, brun hos brune pudler. Hos abrikos eller røde er næsen brun eller sort.

Næseparti : Med lige overlinie og en længde på ca 90% af skallens længde. Underkæbens to

grene forløber næsten parallelle. Næsepartiet virker kraftfuldt. Næsepartiets underlinie

dannes af underkæben, ikke af overlæbens rand.

Læber : Moderat udviklede, nærmest tørre, og af middel tykkelse. Overlæben hviler på

underlæben uden at hænge ud over den. Læberne er sorte hos sorte, hvide og sølvgrå

pudler, brune hos de brune. Hos de abrikos og røde er læberne mere eller mindre

mørkt brune eller sorte. Mundvigen må ikke være fremtrædende.

Kæber, bid : Saksebid med kraftige tænder.

Kinder : Ikke fremtrædende – følger knoglebygningen. Partiet under øjnene er fintmejslet og

kun let udfyldt. Kindbensbuerne er ganske let fremtrædende.

Øjne:
Med et intenst udtryk, placeret på højde med stoppet. De er let skråtstillede og

mandelformede. Sorte eller mørkebrune. Hos brune hunde kan de være mørkt

ravfarvede.

Øjenrande : Sorte hos sorte, hvide og sølvgrå hunde, brune hos brune hunde. Hos abrikos og røde

er de brune eller sorte.

Ører:
Ret lange, hængende ned langs kinderne. De er ansat i forlængelse af en linie, der

udgår fra næsespidsen og passerer lige under den yderste øjenkrog. De er flade, bliver

bredere fra basis og er afrundede mod enderne. De er beklædt med et bølget og

meget langt hårlag. Selve ørelappen skal kunne nå til mundvigen.

Hals:
Kraftfuld, let buet bag nakken, middellang og velproportioneret. Hovedet bæres højt og

stolt. Uden løs halshud. Halsen har ovalt tværsnit og er ikke så lang som hovedet.

Krop:
Velproportioneret. Kropslængden er en smule større end skulderhøjden.

Manke : Moderat udviklet.

Ryg : Kort. Overlinien er harmonisk og stram. Skulderhøjden er af samme størrelse som

højden ved krydsets øverste punkt..

Lænd : Fast og muskuløs.

Kryds : Afrundet, men ikke faldende.

Forbryst : Forspidsen af brystbenet bør være let fremtrædende og placeret ret højt.

Brystkasse : Når ned i højde med albuen. Dens bredde måler 2/3 af dens dybde. Storpudlers

brystomfang målt lige bag skuldrene bør være mindst 10 cm større end skulderhøjden.

Tværsnittet er ovalt, bredest ved ryggen.

Bug, flanker : Optrukne uden at være myndeagtige.

Hale:
Ret højt ansat, i linie med lænden. Den kan være naturlig eller kuperet med en

trediedel eller halvdelen. Halen bæres hængende i stand, men løftes skråt opefter, når

hunden er i bevægelse.

(NB! Kupering er forbudt i Danmark).

Lemmer:

Forpart:
Forbenene er fuldkommen lige og parallelle, med god muskulatur og god benstamme.

Albuens højde over jorden er lidt større end den halve skulderhøjde.

Skuldre : Skråtstillede og muskuløse. Skulderbladet danner en vinkel på omkring 110º med

overarmen.

Overarm : Overarmen har samme længde som skulderbladet.

Håndrod : Følger linien fra forbenets forside.

Mellemhånd : Stærk, set fra siden næsten lodret.

Forpoter : Temmelig små, faste, af kort, oval form. Tæerne er godt hvælvede og tæt sluttede,

med hårde og tykke trædepuder. Kløerne er sorte hos sorte og sølvgrå pudler. De er

sorte eller brune hos brune pudler. Hos hvide pudler kan kløerne have enhver nuance

fra hornfarvet til sort. Hos abrikos og røde er de brune eller sorte.

Bagpart:
Set bagfra er bagbenene parallelle, med veludviklede og godt synlige muskler.

Haseleddet er temmelig vinklet. Vinklerne hofte/overlår, overlår/underlår og

underlår/mellemfod bør være udprægede.

Overlår : Godt muskuløst og robust.

Mellemfod : Ret kort og lodret stillet. Pudlen bør være født uden vildtkløer på bagbenene.

Bagpoter : Som forpoterne.

Bevægelse:
Pudlens bevægelse er fjedrende og let.

Hud:
Smidig, uden slaphed, pigmenteret. Hos sorte, brune, sølvgrå, abrikos og røde pudler

bør huden være pigmenteret svarende til pelsfarven. Hos hvide pudler er den såkaldte

”sølvhud” meget ønskelig.

Pels:

Hårlag : Uldpudler : Rigelig pels af en struktur, der er fin, uldagtig og godt kruset, fjedrende og

gør modstand mod håndens tryk. Den er tyk, godt fyldig, af ensartet længde og danner

ensartede krøller.

Snorepudler : Rigelig pels af en struktur, der er fin, uldagtig og tæt. Den danner meget

typiske snore, som bør være mindst 20 cm lange.

Farve :
Ensfarvet pels : Sort, hvid, brun, sølvgrå, abrikos og rød.

BRUN. Skal være ren, temmelig mørk, ensartet og varm. Beige og lysere nuancer

kan ikke godkendes.

SØLVGRÅ. Skal være ensartet og ren, hverken sortagtig eller hvidlig.

ABRIKOS. Skal være af en ensartet nuance uden at gå over i bleg fawn, sandfarve

eller rød.

RØD. Skal have samme nuance over hele pelsen. Den må i intet tilfælde gå over i

abrikos.

Øjenrande, læber, gummer, gane, anus, pung og trædepuder er godt pigmenterede.

Størrelse:
STORPUDLER. Over 45 cm til 60 cm med en tolerance på +2 cm. Storpudlen skal

være en forstørret og veludviklet gengivelse af mellempudlen, fra hvem den skal

bevare de samme karakteristiske træk.

MELLEMPUDLER. Over 35 cm til 45 cm.

DVÆRGPUDLER. Fra og med 28 cm til 35 cm. Dværgpudlen skal i sit

helhedsindtryk virke som en formindsket mellempudel. Den må så nøje som muligt

bevare de samme proportioner og ikke vise nogen tegn på dværgvækst.

TOYPUDLER. Over 24 cm til 28 cm (den ideelle type ønskes på 25 cm). med en

tolerance på minus 1 cm. Toypudlen skal i sit helhedsindtryk bevare dværgpudlens

udseende og de samme generelle proportioner, svarende til standardens krav.

Ethvert tegn på dværgvækst er diskvalificerende; kun kan nakkeknuden være

noget mindre udtalt.

Fejl:
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for

bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Ryggen opkrummet eller hængende.

Halen for lavt ansat.

For nervøst præg.

Tandfejl:

Mangel på to PM1 tages ikke i betragtning.

Mangel på én eller to PM2 (hvis symmetrisk).

Manglende M3 tages ikke i betragtning.

Alvorlige fejl:

Næsen delvis depigmenteret.

Næsepartiet spinkelt.

Næsepartiet spidst.

Næseryggen buet.

Mangel på to PM2 (ikke symmetrisk).

Øjne for store eller dybtliggende, ikke mørke nok.

Ørerne for korte.

Faldende kryds.

Halen opkrummet over ryggen.

Bagpartens vinkler for stejle.

Bevægelsen flydende og langstrakt.

Pelsen sparsom, blød eller strid.

Pelsfarven ubestemmelig eller ikke ensartet : gråsort eller gråhvid, udvasket fawn,

cremefarvet, beige hos brune pudler, meget mørkebrun.

Diskvalificerende fejl:

Aggressivitet, skyhed.

Næsen totalt depigmenteret.

Manglende type, specielt i hovedet.

Overbid, underbid.

Tandmangler:

Mangel på en fortand, hjørnetand eller rovtand (P4 i overkæben, M1 i underkæben)

Mangel på én PM3 eller én PM4.

Mangel på tre PM eller mere (bortset fra PM1).

Manglende hale eller stumphale.

Vildtkløer eller spor efter vildtkløer på bagbenene.

Pelsen ikke ensfarvet.

Hvide aftegninger og hvide hår på poterne.

Storpudler over 62 cm og Toypudler under 23 cm.

Enhver hund med tegn på dværgvækst: Kuplet skalle, manglende nakkeknude, meget

markeret stop, udstående øjne, næsepartiet for kort eller opadvendt, tilbagetrukken

underkæbe, vigende hage.

Pandefuren praktisk talt ikke eksisterende.

Meget spinkel knoglebygning hos Toypudler.

Oprullet hale, hvor halespidsen hviler på flanke eller kryds.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.


Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

Standarden udgivet af FCI 18 APRIL 2007

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité,

MAJ 2007

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i OKTOBER 2000 ¤ ¤ ¤

 

Tillæg til standarden

AUTORISEREDE UDSTILLINGS-KLIPNINGER.

Løveklip :
Både uld- og snorepudler skal være klippet på bagparten frem til ribbenene.

Endvidere klippes: Næsepartiets over- og underside fra den nederste øjenrand; kinder,

for- og bagben, undtagen manchetter og bånd eller valgfrie motiver på bagparten;

halen, undtagen en afsluttende, rund eller aflang pompon. Moustache er obligatorisk

for alle pudler.

Det er tilladt at bevare pelsen som ”bukser” på forbenene.

Moderne klipning :
Pelsen på alle fire ben kan bevares på den udtrykkelige betingelse, at følgende regler

respekteres:

1. Følgende partier klippes :

a) Nederste del af forbenene fra kløerne til spidsen af vildtkloen, samt nederste del

af bagbenene op til samme højde. Maskinklipning er kun tilladt på tæerne.

b) Hoved og hale klippes som ovenfor beskrevet.

Specielt tillades ved denne klipning:

På underkæben en kort pels, højst 1 cm lang, hvis underlinie er parallel med

underkæben. Såkaldt ”gedebukkeskæg” er ikke tilladt.

Udeladelse af pompon på halen.

2. Kortere klippet pels : På kroppen ned langs rygraden for at opnå en plys-agtig

virkning. Pelsen skal være mindst 1 cm lang, og længden øges gradvis ned over

kroppens sider og oven for benene.

3. Formklippet pels :

a) På hovedet en ”hjelm” af rimelig højde. Ligeledes efterlades pels ned langs

halsens rygside til manken, og uden afbrydelse ned langs forsiden til det klippede

parti ved poterne, idet pelsen følger en linie, der skråner let nedad fra det øverste

af forbrystet. På ørerne må højst den øverste trediedel være klippet med saks elle

maskine i hårenes retning. Ørernes nederste del skal have pels med stigende

længde fra oven og nedefter og afsluttes i en frynse, som kan rettes til.

b) På benene ”bukser” med en klart markeret overgang til det klippede parti ved

poterne. Pelsens længde øges gradvis opefter, så den på skuldre og lår har en

længde på 4 til 7 cm (udstrakt), afpasset efter hundens størrelse og uden at virke

”struttende”. Bagpartens bukser bør fremhæve pudlens typiske bagbensvinkling.

Alle andre ”modeklip”, som ikke efterlever disse normer, er diskvalificerende.

Uanset hvilken af de nævnte klipninger, der anvendes, må den ikke have indflydelse på klasseinddelingen

på en udstilling. Alle hunde i samme klasse bedømmes og placeres under eet.

Engelsk klipning :
Som Løveklipning, tilføjet motiver på bagparten, såsom bånd og manchetter. På

hovedet en ”top-knot”. Ved denne klipning er moustache valgfri. Det er tilladt at

udelade bånd og manchetter på bagparten, ligesom en ”top-knot” er valgfri. Det er

forbudt at bruge hårlak eller andre midler til at holde en top-knot på plads.

Pudler, der ikke er klippet i overensstemmelse med standarden, kan (så længe det er tilfældet) ikke

bedømmes på udstillinger eller officielle arrangementer, uden dog at være diskvalificeret til brug i avlen.