Hvorfor vælge en DKK-hund?

Denne artikel er bragt i Hunden nr. 3 - Marts 2012, Skrevet af Vibeke Knudsen

Man ved, hvem man handler med

Når man indleder kontakten om køb af hvalp med en DKK registreret opdrætter, kan man som køber helt fra begyndelsen få sikkerhed for, hvem man handler med. Man kan i DKK få oplyst, om vedkommende reelt er organiseret i DKK og man kan aftale besøg, så man kan følge sin hvalp undervejs.

Utallige er de seneste års beretninger i medierne om mennesker, som er blevet franarret penge - uden nogen sinde at have modtaget deres hvalp. Eller om mennesker, som har fået overdraget hvalpen på rastepladser eller campingpladser af opdrætteren eller sælgeren, og som ikke har kunnet få forbindelse til vedkommen, hvis der har været problemer med hvalpen efterfølgende.

Man ved, hvad man køber

Der er ingen myndigheder, som fører kontrol med hundeavl. Det ville næsten være umuligt, fordi en stor del af de danske hvalpe avles i private hjem hos private familier. Når man køber en DKK-stambog, så kan man forvente at få en såkaldt "racetypisk" hund. Det er vigtigt, fordi man som køber har nogle forventninger til både hundens udseende og mentalitet. Det kan være temmelig vanskeligt at se på en ukendt hvalp i 8-ugers alderen, hvordan den vil udvikle sig frem til voksenalderen. Der får køberen af DKK-hunden en stor sikkerhed, fordi hvalpens aner kendes mange generationer tilbage.

DKK-hundene er ID-mærket

I Danmark siger loven, at alle hvalpe skal være ID-mærket og registreret i Dansk hunderegister, som ikke har noget med DKK at gøre. Det skal ske, inden de fylder 8 uger og må forlade moderen og dermed overdrages til en hvalpekøber. Mærkningen og registreringen skal sikre, at man altid kan forbinde hund og besidder. Selve ID-mærkningen (en elektronisk chip, som  skydes ind under huden med en kanyle), som skal foretages af en dyrlæge eller autoriseret ID-mærker og registreringen i Dansk Hunderegister koster penge. Alle DKK-stambogsførte hvalpe opfylder mærkningskravet, inden de overdrages til køberen.
Mange hvalpesælgere på nettet opfylder ikke dette krav. De skriver måske, at hvalpen er chippet, men "glemmer" at fortælle, at den ikke er lovpligtigt registreret i Dansk Hunderegister. Med den manglende registrering i Dansk Hunderegister kan de unddrage sig myndighedskontrol.

Man kan stole på stambogens oplysninger

DKK har ført Dansk Hundestambog siden 1897 og har et godt indarbejdet system, som sikrer, at oplysningerne i stambogen "står til troende". Stambogen er en anetavle eller et stamtræ, som fortæller, hvilke forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. som har resulteret i den aktuelle hvalp. Stamtavlen er det arbejdsredskab, som har hjulpet os til at fremavle fantastiske jagthunde, effektive tjenestehunde, hurtige væddeløbshunde og velfungerende selskabshunde.

Man er med til at værne om sin race

Som hvalpekøber skal man tænke på, at racerne kun kan bevares, hvis flest mulige hunde indgår i den organiserede avl. Selv om køberen måske ikke har tænkt sig at avle eller gå på udstilling, er det vigtigt at vælge DKK-stambogsførte hunde, fordi man på den måde er med til at værne om racen, så den også findes til glæde for kommende generationer.
Og så ved man jo aldrig, om man en skønne dag alligevel skulle få lyst til at benytte hunden i avl, fordi den viser sig at være en rigtig dejlig hund.

Man kan deltage i FCI- og specialklubaktiviteter

Mange racespecialklubber og mange FCI-aktiviteter (FCI er den internationale organisation for ca. 85 nationale kennelklubber i hele verden) stiller krav om stambog på hundene for at deltage i diverse aktiviteter som f.eks. træning, prøver, konkurrencer og udstillinger. En DKK-staqmbog giver adgang til deltagelse, og ofte viser det sig, at køberen får lyst til at være med til aktiviteter, som han/hun slet ikke havde kendskab til ved anskaffelsen af hvalpen.

DKK-opdrætterene er veluddannede

Over 2.000 af DKK's ca. 2.500 såkaldte kennelmærkeindehavere har gennem de seneste 10 år gennemført DKK's opdrætteruddannelse. Idag kan man ikke erhverve et kennelmærke uden at have gennemført uddannelsen. Herudover tilbyder DKK løbende kurser til både opdrættere og andre medlemmer, således at man generelt mp sige, at opdrætterene har en solid viden om avl og opdræt. Denne viden betyder også, at opdrætterne er opmærksomme på, hvordan deres hvalp bliver præget og socialiseret, så de kan blive velfungerende i deres nye familier. 

DKK foretager besøg hos opdrætterne

Når man opdrætter hvalpe i DKK, har DKK ret til at foretage både anmeldte og uanmeldte besøg hos opdrætteren. Det sker for både at sikre, at hvalpe og voksne hunde vokser op under ordnede forhold. Det er bestemt ikke nogen selvfølgelighed for de mange hvalpe, der sælges via nettet fra hundehandlere, importører m.fl. DKK's frivillige såkaldte "kennelkontakter" aflægger hvert år ca. 500 besøg. Hvis der er forhold, som ikke er iorden, gives der pålæg herom, hvornår og hvordan forholdene skal være bragt i orden. Hvsi opdrætteren ikke lever op til aftalerne eller nægter at medvirke, bliver vedkommende udelukket af DKK.

DKK har fokus på helse

Hunde kan - ligesom mennesker - komme til at fejle alt muligt. Det gælder både stambogsførte hunde, racehunde uden papirer og blandingshunde. DKK ser det som en vigtig opgave at samle og formidle information om hundes helse. Det gør vi på mange forskellige måder i samarbejde med bl.a. Life.ku (Landbohøjskolen), praktiserende dyrlæger, opdrættere og hundeejere.
Nogle tror, at stambogsførte hunde er mere syge end hunde uden stambog. Det er forkert. Mange, som vælger at avle hvalpe uden stambog, gider bare ikke beskæftige sig med helseproblemer og synes, det er nemmere bare at lade som ingenting.
Mange racer har ikke behov for særlige sundhedsundersøgelser, mens der for andre racer stilles krav om disse.

DKK-hundene har særstilling hos Agria forsikring

En meget vigtig part i helse-samarbejdet er det svenske forsikringsselskab Agria, som er Nordens absolut største dyreforsikringsselskab. Agria sidder inde med en meget stor viden om de nordiske hundes sundhedstilstand, og i Danmark indtager DKK-stambogsførte hunde en særstilling, idet kun de kan opnå forsikring for lidelser som hofteledsdysplasi (HD) og Albuedysplasi (AD)

Man kan finde alle oplysninger om hundene

Hvis man skal købe en bil eller en vaskemaskine, så vil man normalt sikre sig, at man kan få dokumentation for, hvad det er, man har købt i form af en produktbeskrivelse eller lignende. Hvis man køber en hunde med ukendte aner, så kan man være heldig at få en god og sund hund, men man aner regulært ikke, hvad man anskaffer sig. DKK har til glæde for både opdrættere og alle andre for nogle år siden investeret mange ressourcer i at etablere en stor database med information om alle de DKK-stambogsførte hunde. Siden hedder www.hundeweb.dk, og den er en guldgrube af oplysninger om afstamning, om hvorvidt forældrene er beslægtet eller ej, om helse, om præstationer på prøver, konkurrencer og udstillinger m.m. Alt sammen oplysninger, som gør køberen i staqnd til at "kigge opdrætteren i kortene".
Hvis man melder sig ind i DKK, kan man frit søge i hele databasen. Hvis man ikke er medlem og gerne vil vide noget om forældrene til den hvalp, man påtænker at købe, så kan man bede opdrætteren om at få en udskrift af oplysningerne. Ingen andre hundeklubber tilbyder noget tilsvarende.

 

Man kan få hjælp i handelssager

Der sælges hvert år 20.000 hvalpe med en DKK-stambog. Langt de fleste handler ender til både køber og sælgers tilfredshed. Men skulle der opstå stridigheder, som parterne ikke selv kan løse, kan sagen indbringes for DKK's klagenævn, hvor sagsbehandlingstiden normalvis er kortere end i forbrugerklagenævnet, som man naturligvis også har mulighed for at henvende sig til. En DKK-opdrætter har pligt til at følge afgørelser fra DKK's klagenævn og kan blive udelukket af klubben, hvis det ikke sker.

Tænk "hele vejen"

Anskaffelsesprisen er kun en absolut mindre del af det, som det koster at have hund i 10-12-14 år. Derfor er det ikke afgørende at spare måske nogle tusinde kroner på at købe en hvalp uden DKK-stambog. Det er markedet, som bestemmer priserne, og på nogle populære racer ser man i perioder meget høje priser. Det lokker useriøse opdrættere/sælgere ud på markedet, mennesker som måske henter hvalpene i udlandet, hvor de nogle steder er opfostret under meget dårlige forhold, og sælger dem herhjemme som om de var "hjemmelavede". Det kan man som køber undgå at medvirke til ved at vælge en hvalp med DKK-stamtavle fra en DKK-registreret opdrætter.
Synes man, at prisen er for høj, så overvej en anden race med samme type egenskaber. Det er næsten altid muligt at finde.